Fanfic · LayChen · XingDae

[Hội chứng Stockholm][C.0] Mở đầu


 Tác giả: Tinh Dã Vị Lai  Nhân vật: LayChen/XingDae  Thể loại: Kinh dị, một chút trinh thám, tâm lý tội phạm.  Tình trạng bản gốc: Hoàn  Tình trạng bản edit: Hoàn  Biên tập: Shin9192  Banner des by: Haqy. Cảm ơn em vì đã des banner cho fic nhé ❤  Convert: QT, Google.  Note: Bản biên tập chưa có sự đồng ý của… Continue reading [Hội chứng Stockholm][C.0] Mở đầu

Fanfic · LayChen · XingDae

[30 đề mục dễ thương] C.23


Tác giả: Minh Vương Tinh Di Ái Thể loại: Vườn trường, nhẹ nhàng. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản biên tập: Đặt gạch Biên tập: Shin9192 Beta: Huyền Võ Convert: QT, Google. Mục lục: ✿ Link ✿ Note: Bản biên tập chưa có sự đồng ý của tác giả vì thế xin đừng mang ra… Continue reading [30 đề mục dễ thương] C.23

Fanfic · LayChen · XingDae

[MA|Edit] Quyển II: Hội chứng Stockholm


 Tác giả: Tinh Dã Vị Lai  Nhân vật: LayChen/XingDae  Thể loại: Kinh dị, một chút trinh thám, tâm lý tội phạm.  Tình trạng bản gốc: Hoàn  Tình trạng bản edit: Hoàn  Biên tập: Shin9192  Banner des by: Haqy. Cảm ơn em vì đã des banner cho fic nhé ❤  Convert: QT, Google.  Note: Bản biên tập chưa có sự đồng ý của… Continue reading [MA|Edit] Quyển II: Hội chứng Stockholm

Fanfic · LayChen · XingDae

[30 đề mục dễ thương] C.8


Tác giả: Minh Vương Tinh Di Ái Thể loại: Vườn trường, nhẹ nhàng. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản biên tập: Đặt gạch Biên tập: Shin9192 Beta: Huyền Võ Convert: QT, Google. Mục lục: ✿ Link ✿ Note: Bản biên tập chưa có sự đồng ý của tác giả vì thế xin đừng mang ra… Continue reading [30 đề mục dễ thương] C.8

Fanfic · LayChen · XingDae

[TTBS] C.2


 Tác giả: Thu Y Đan Thanh  Loại hình: Cải biên  Repost from tiebadu: Mộng Vận Na Tuyết  Thể loại: nhẹ nhàng, hài hước, đô thị  Tình trạng bản gốc: Hoàn  Tình trạng bản biên tập: Hoàn  Mục lục: ◊ Link ◊  Biên tập: Shin9192  Convert: QT, Google.  Note: ♥ Thứ nhất bộ này là đam mỹ cải biên nói toẹt ra là chuyển ver đấy. Bạn… Continue reading [TTBS] C.2

Fanfic · LayChen · XingDae

[30 đề mục dễ thương] C.7


Tác giả: Minh Vương Tinh Di Ái Thể loại: Vườn trường, nhẹ nhàng. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản biên tập: Đặt gạch Biên tập: Shin9192 Beta: Huyền Võ Convert: QT, Google. Mục lục: ✿ Link ✿ Note: Bản biên tập chưa có sự đồng ý của tác giả vì thế xin đừng mang ra… Continue reading [30 đề mục dễ thương] C.7

Fanfic · LayChen · XingDae

[30 đề mục dễ thương] C.6


Tác giả: Minh Vương Tinh Di Ái Thể loại: Vườn trường, nhẹ nhàng. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản biên tập: Đặt gạch Biên tập: Shin9192 Beta: Huyền Võ Convert: QT, Google. Mục lục: ✿ Link ✿ Note: Bản biên tập chưa có sự đồng ý của tác giả vì thế xin đừng mang ra… Continue reading [30 đề mục dễ thương] C.6